۱۳۸۹ تیر ۲۰, یکشنبه

تو آسمون زندگیم
ستاره بوده بیشمار
اما شبای بی کسی
یکی نمونده موندگار
یکی نمونده از هزار
ستاره های گمشده 
هر شب من هزار هزار
اما همیشگی تویی
ستاره دنباله دار
...
ای آخرین
تنها ترین
آواره عاشق
هر شب عمرم همراه با من 
ستاره عاشق!
ای تو آشنای ناشناسم 
ای مرهم دست تو لباسم
دیوار شبم شکسته از تو
از ظلمت شب نمیهراسم
انگار که زاده شده با من
عشقی که من از تو میشناسم
تو بودی و هستی هنوز
سهم من از این روزگار
با شب من فقط تویی
ستاره دنباله دار


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر